Aranacak Kelime

Tags: veri analizi

Veri Tekilleştirme

Günümüzde şirketler maliyetlerini nasıl düşüreceklerini ellerinde var olan verilerle sürekli hesaplar ve araştırırlar. Bu maliyetlerde tekil veriye sahip olmanın önemi firmalarca bilinmektedir. Dublike veri pazarlama faaliyetleri açısından hem maliyet hem de prestij açısından sorun yaratabileceği gibi, verinin yanlış yorumlanması ve veri  depolama maliyetleri açısından da sorun teşkil etmektedir. Şirketler verilerini depolamak için gereken alan ihtiyaçlarını […]

Veri Madenciliği / Veri Analiz Hizmetleri

Veri ve veri analizi işlemlerinin artık son yıllarda teknolojinin hayatımızda ciddi bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran artık her şey teknolojinin bize getirdiği tüm olanaklarda saklıdır. Veriler olmadan hiçbir şeyin kullanımını sağlayamayız. Veriler alınan kararlarda oldukça önemlidir. Kısacası şirketler veri analizi yapmak için yeni yapacakları yatırımları belirlerken veya büyüme stratejileri üzerinde durulurken hep şirketlerin bugünkü […]