Aranacak Kelime

Veri İşlemleri

Veri Tekilleştirme

Günümüzde şirketler maliyetlerini nasıl düşüreceklerini ellerinde var olan verilerle sürekli hesaplar ve araştırırlar. Bu maliyetlerde tekil veriye sahip olmanın önemi firmalarca bilinmektedir. Dublike veri pazarlama faaliyetleri açısından hem maliyet hem de prestij açısından sorun yaratabileceği gibi, verinin yanlış yorumlanması ve veri  depolama maliyetleri açısından da sorun teşkil etmektedir. Şirketler verilerini depolamak için gereken alan ihtiyaçlarını […]

Veri Madenciliği / Veri Analiz Hizmetleri

Veri ve veri analizi işlemlerinin artık son yıllarda teknolojinin hayatımızda ciddi bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran artık her şey teknolojinin bize getirdiği tüm olanaklarda saklıdır. Veriler olmadan hiçbir şeyin kullanımını sağlayamayız. Veriler alınan kararlarda oldukça önemlidir. Kısacası şirketler veri analizi yapmak için yeni yapacakları yatırımları belirlerken veya büyüme stratejileri üzerinde durulurken hep şirketlerin bugünkü […]

Veri Zenginleştirme

Veri zenginleştirme günümüzde oldukça önem kazanmış bir işlemdir. Mevcut bulunan verilerinizi temizledikten veya tekilleştirdikten sonra her bilginin en güncel kaynaktan doğru formatlar ve kurallar ile beslenmesi esastır. Farklı kaynaklardan gelen verilerin tekilleştirme kriterlerinde yer alan veri alanları (telefon, email, tc no, vergi no, adres, ad soyad)  ile birleştirilerek eksik bilgilerin tamamlanması veri zenginleştirmede bir aşama […]

Veri Yönetimi

Veri yönetimi, önemli veri kaynakları ve yönetim arasında bağlantı kuran yönetimle ilgili tüm ilkeleri içerir. Bir işletmenin var olması için ya da düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için gereken veri türleri ve yapıları, veri akışı, kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, saklanması durumuna veri yönetimi adı verilir. Aynı zamanda veri yönetimi; dağıtılan, koruma altına alınan veri değeri, […]