Aranacak Kelime

Veri Madenciliği / Veri Analiz Hizmetleri

Veri Madenciliği / Veri Analiz Hizmetleri

Veri ve veri analizi işlemlerinin artık son yıllarda teknolojinin hayatımızda ciddi bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Hayatımızı kolaylaştıran artık her şey teknolojinin bize getirdiği tüm olanaklarda saklıdır. Veriler olmadan hiçbir şeyin kullanımını sağlayamayız. Veriler alınan kararlarda oldukça önemlidir. Kısacası şirketler veri analizi yapmak için yeni yapacakları yatırımları belirlerken veya büyüme stratejileri üzerinde durulurken hep şirketlerin bugünkü durumlarına bakılarak ve gelecekteki hallerine bakılarak ve buna göre pozisyonlarını, durumlarını belirleyip buna göre yatırım yaparlar veya yapmazlar.  Bu nedenden dolayı dataların kullanılması ve verilerin analiz edilmesi önemli bir durum haline gelmiştir.

Veri” kelimesi özellikle istatistikte kullanılan bir terim olarak bilinmektedir. Veri analizi yaparken sayılara, doğru verilere, gözlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Veri analizi, toplanan sayıların veya gözlemlerin istatistiksel tekniklerle işlenerek anlamlı sonuçlar elde edilmesi ve aynı zamanda sayılara anlam yüklenmesi şeklinde söylenmektedir. Veri analizi demek sayılara anlam yüklemek ve bu sayılara göre şirketin kaderini belirlemek demektir.

Veri Analizi’nde pazarlama dünyasında en çok kullanılan çalışmalardan biri sınıflandırma segmentasyon çalışmasıdır. Müşterilerin sınıflandırılarak doğru müşteri kitlesine doğru pazarlama bütçelerinin harcanması kritik önem taşımaktadır. Müşterilerin hizmet alım işlemlerinde sepet analizi, bir sonraki satın alma zamanını tahmin edebileceğimiz öngörümsel tahminleme (predictive analysis) çalışması, pasif müşteri analizi diğer en çok kullanılan analiz çalışmalarıdır.

Veri analizinde en çok tercih edilen yöntemler ise şu şekildedir: Sınıflandırma- segmentasyon çalışmalarında kullanılan K-Means algoritması, kümeleme, karar ağacı algoritmaları, güvenilirlik analizi, regresyon ve korelasyon hesaplamaları Varyans ve Ki-Kare Testi veriler arasında ilişki kurulması ve analizi doğrulama çalışmaları açısından kullanılan yöntemlerdir.