Aranacak Kelime

Veri Zenginleştirme

veri zenginleştirme işleyiş süreci

Veri Zenginleştirme

Veri zenginleştirme günümüzde oldukça önem kazanmış bir işlemdir. Mevcut bulunan verilerinizi temizledikten veya tekilleştirdikten sonra her bilginin en güncel kaynaktan doğru formatlar ve kurallar ile beslenmesi esastır. Farklı kaynaklardan gelen verilerin tekilleştirme kriterlerinde yer alan veri alanları (telefon, email, tc no, vergi no, adres, ad soyad)  ile birleştirilerek eksik bilgilerin tamamlanması veri zenginleştirmede bir aşama olduğu gibi, dış veri kaynakları ile işbirlikleri ile (sosyal medya kampanyaları, facebook uygulamaları, yarışma kurguları, anket uygulamaları, reklam çalışmaları, diğer markalarla işbirliği vb. çalışmalar) verinin zenginleştirilmesi en çok uygulanan çalışma türleridir.

Veri zenginleştirmede dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise birleştirme işlemleri yapılırken en güncel alan ve en güncel kaynaklar birleştirilerek yapılmasıdır. Veri zenginleştirmelerin en önemli unsurları zenginleştirilecek olan verinin en son hali yani güncel halinde bulunması şartı aranır.

Veri zenginleştirme ve benzeri kavramlar veriyi önemseyen işletmeler için daha fazla veriyi anlamlandırma ve kişiselleştirme boyutunda değerli bir durum haline gelmiştir. Veri zenginleştirmenin önemi ve işletmelerin veri stratejilerini önemsemesi bu konu ile ilgili yatırımları her geçen gün arttırmaktadır.

Mevcut veri zenginleştirme çalışmalarında en önce bu datalar içinde hatalı verilerin ayıklanabilmesi içi bazı çalışmaların yapılması gerektiğidir. Veri zenginleştirme ve dolayısıyla veri kalitesi çalışmasını daha etkin kılabilmek için yazılım süreçleri ile veri aktarımı ve veri kontrollerinin hatasız olması gerekir.

Veri Zenginleştirme Kapsamları

  • Coğrafi: Bölge, posta kodu, ilçe adı, enlem ve boylam, ve politik bölge gibi veriler içerir.
  • Davranışsal: Hizmet/Ürün alımı türü, sıklığı ve tercih edilen iletişim kanalları gibi veriler içerir.
  • Demografik: Gelir, medeni durum, eğitim, yaş ve çocuk sayışı gibi veriler içerir.
  • Psikografik: Hobileriniz ve ilgi alanlarınız arasında değişen verileri içerir.
  • Sayım: Ev ve toplum verileri gibi veriler içerir.

Şirketler satış ve pazarlamada bu veri kapsamlarını kullandıklarında daha az maliyetli, odak noktası daha net belirlenmiş kitlelere ulaşım sağlayıp ürünlerini pazarlayabilirler.

Verileri sabit bir başlıkta görmek dışında, çok kapsamlı değerlendirme bakış açısıyla şirketlerin alacağı sonuç, veri zenginleştirmenin önemini  daha çok gösterecektir.